سه شنبه 12 فروردين 1399
En Fa

اطلاعات تماس دانشگاه های استان تهران
مدیران محترم روابط عمومی لطفاً در صورت تغيیرات در مشخصات درج شده محل کار خود مراتب را به اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران با شماره تماس 84694554 جهت تصحیح و ويرايش جديد اعلام نماييد.
محل استقرار دبیرخانه دائمی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران در اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران می باشد که در صورت نیاز با شماره 84694553 تماس حاصل فرمایید.
اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل استانداری تهران همواره آماده دریافت نظرات، انتقادات وپیشنهادات می باشد.
تلفن تماس: 84694550 نمابر: 84694560

 

 
اطلاعات تماس دانشگاه های استان تهران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
1 محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران 66469824
66409562
66462349 سید احمد خزری 66462699 61111 نشانی: تهران، خيابان انقلاب، خيابان 16 آذر، سازمان مركزي دانشگاه تهران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
2 حسين سليمي رئيس دانشگاه
علامه طباطبائي
44737602 44737604 فائز
دین پرست صالح
88900027
44737542
44727510 نشانی: تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت- پرديس، دانشگاه علامه طباطبائي
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
3 عباسعلی کریمی رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران 66405666 66419541 علیرضا پارساپور 66419084 42911000 نشانی: تهران، بلوار كشاورز، نبش قدس، طبقه هشتم، سازمان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
4 فرهاد یزدان دوست رئيس دانشگاه صنعتی
خواجه نصيرالدين طوسی
88883001
8881130
88797469 احمد بنی احمدی 88887083 84064000 نشانی: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان ميرداماد غربي، پلاك 470، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
5 سعدالله
نصیری قیداری
رئيس دانشگاه شهيد بهشتی 22431601 22431607 امیر رضا اصنافی 29902756 29901 نشانی: تهران، ولنجك، اوین میدان شهید شهریاری ،دانشگاه شهيد بهشتي
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
6 جبارعلی
صدر ذاکری
رئيس دانشگاه علم و صنعت ایران 77240400 77240405 سید جواد حجازی 77240666 77240406 نشانی: تهران، میدان رسالت،خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت ایران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
7 سید احمد معتمدی رئيس دانشگاه صنعتی اميرکبير 66468055 66497921 مصطفی
رستم خانی
66414113
64542285
64540 نشانی: تهران، خيابان حافظ، روبروي خيابان سميه، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
8 محمدتقی احمدی رئيس دانشگاه تربيت مدرس 82882005 88007598 محمد حسین
نصرتی
82883188 82880 نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر جنب بیمارستان شریعتی ،دانشگاه تربیت مدرس
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
9 عزیزالله حبیبی رئيس دانشگاه خوارزمی 88825010
88306654
88830857 بیژن عبدالهی 86072742 88329220 نشانی: تهران، خيابان دكتر مفتح جنوبی، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
10 محمود فتوحی رئيس دانشگاه صنعتی شريف 66005210
66164040
66005310
66164047
هادی پرستار 66164050 66161 نشانی: تهران، خيابان آزادي، نرسيده به ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
11 ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه
فنی و حرفه ای استان تهران
42350100 88190147 حسین سلمانی 42350110 42350000 نشانی: تهران، ميدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 4 سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
12 فرهاد
حسين زاده لطفي
رئيس دانشگاه
آزاد اسلامی استان تهران
66434096
66434097
66434099 محمد مطیعی 22481719 66434097 نشانی: تهران، خيابان آزادي، خيابان اسكندري شمالي، نبش فرصت، دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
13 مهناز ملانظری رئيس دانشگاه الزهرا 88032721 88030673 لعبت درخشانی 88048932 88044059
88058940
نشانی: تهران، میدان ونك، ده ونك، دانشگاه الزهرا
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
14 امیر مسعود عرب رئيس دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي
4-22180123 22180121 نورالدین کریمی 22180125 22180083 نشانی: تهران، ولنجك، بالاتر از پمپ بنزين ولنجك، بلوار دانشجو، خيابان كودك يار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
15 سید حسن سلطانی رئیس دانشگاه هنر 66734000 66734002 نرگس اشرفی 66726318 66733401 نشانی: تهران، خیابان حافظ، بین تقاطع سی تیر و فردوسی شماره 56 کد پستی : 1136813518 ، دانشگاه هنر
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
16 حمیدرضا عظمتی رئيس دانشگاه
تربيت دبير شهيد رجايي
22970030 22970033 سعید علیائی 22970029 22970033 نشانی: تهران، لويزان، خيابان شهيد شعبان لو، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
17 حسين سليمي رئيس دانشگاه علامه طباطبائي 44737602 44737604 فائز
دین پرست صالح
88900027
44737542
44727510 نشانی: تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت- پرديس، دانشگاه علامه طباطبائي
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
18 علی رضا زالی رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی
شهيد بهشتي
22439900 22439797
22439903
مژگان کریمی 23872215 884190
66023040
نشانی: تهران، ولنجک، خيابان تابناك، جنب بيمارستان طالقاني، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتي
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
19 سیدناصر استاد رئيس دانشگاه
علوم پزشکی مجازی
88504056 88501408 عباس درزی 88504051 88504056 نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرآفراز، کوچه یکم پلاک 3، دانشگاه علوم پزشکی مجازی
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
20 سید محمد حسن پیش بین رئيس دانشگاه علمی کاربردی واحد غرب استان تهران 45273501 42573302 مهدی کریمی 42573501 42573000 نشانی: تهران، میدان توحید ،خیایان توحید، خیابان پرچم ،پلاک 5، دانشگاه علمی کاربردی واحد غرب استان تهران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
21 خداداد واحدی رئيس دانشگاه علمی کاربردی واحد شرق استان تهران 77689874 77689874 رضا کاویانی داخلی 406 77689639 نشانی: تهران، خیابان بهار شیراز، نبش کوچه لواسانی، پلاک 2، دانشگاه علمی کاربردی واحد شرق استان تهران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
22 ابوطالب شفقت رئيس دانشگاه صنعتی مالک اشتر 22987565 22933487 مرتضی امینی 22946903 22933487 نشانی: بزرگراه شهید بابایی، لویزان، خیابان شعبانلو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
23 کامیار سقفی رئیس دانشگاه شاهد 55228813 55228814 سعید صادقی 51215000 51210 نشانی: تهران، اتوبان تهران قم روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
24 جلیل کوه پایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران 86702602 88622528 سید احمد احمدی 86702708 86701 نشانی: تهران، بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
25 حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان 87751208 88560404 مهشید باستانی
پور مقدم
87751442 87751000 نشانی: تهران،  میدان صنعت، بالاتر از چهارراه ارغوان، خیابان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
26 علیرضا جلالی رئيس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 87555380 87555026 منوچهر زهیری ۸۷۵۵۵۳۳۲ 87550000 نشانی: تهران، میدان ونک، خیایان ملاصدرا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
27 محمد حسین ساعی رئيس دانشگاه سوره 66354247
داخلی 105
66372526 سید امین موسوی داخلی 110 66372526 نشانی: تهران، خیابان آزادی بین خوش و آذربایجان پلاک 252، دانشگاه سوره
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
28 غلامرضا بخشی  خان نیکی رئيس دانشگاه پیام نور استان تهران 84234102 88800253 منصوره فریدونی 84234102 84234102 نشانی: تهران، میدان فردوسی خیابان شهید قرنی، خیابان فلاح پور، پلاک 27، دانشگاه پیام نور استان تهران