Aa
جمعه 15 اسفند 1399
En Fa

راهبرد مشارکت استانداری تهران

راهبرد مشارکت استانداری تهران

استانداری تهران کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق تارنمای خود به نشانی ostan-th.ir در معرض نقد عموم قرار می‌دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ودر نهایت در صورت نیاز، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ مجدد آن اقدام می‌نماید.
 

دریافت پیشنهاد ، نظر ، انتقاد و راهکارهای مردمی: