سه شنبه 12 فروردين 1399
En Fa

اطلاعات تماس فرمانداری های شهرستان های استان تهران
مدیران محترم روابط عمومی لطفاً در صورت تغيیرات در مشخصات درج شده محل کار خود مراتب را به اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران با شماره تماس 84694554 جهت تصحیح و ويرايش جديد اعلام نماييد.
محل استقرار دبیرخانه دائمی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران در اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران می باشد که در صورت نیاز با شماره 84694553 تماس حاصل فرمایید.
اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل استانداری تهران همواره آماده دریافت نظرات، انتقادات وپیشنهادات می باشد.
تلفن تماس: 84694550 نمابر: 84694560

 

اطلاعات تماس فرمانداری های شهرستان های استان تهران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
1 عيسي فرهادي معاون استاندار و فرماندار
ویژه شهرستان تهران
88759833 88759835 ایمان قربانی 88535917 88759951
88750238
شهر تهران، خيابان شهيد مطهري، خيابان ميرعماد نبش كوچه چهارم، فرمانداري شهرستان تهران
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
2 حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران  و فرماندار  ویژه شهرستان ری 55909495 55909496 جواد زنگنه 54161120 55901719 شهر ري، جاده قم، ميدان شهدا، فرمانداري شهرستان ري
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
3 مسعود مرسلپور فرماندار
شهرستان اسلامشهر
56349415
56342915
56352022
56342827
عمـران قريـشي 56235009 56343031 نشانی: اسلامشهر، خيابان صياد شيرازي، جنب دانشگاه آزاد اسلامي، فرمانداري شهرستان اسلامشهر
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
4 سیاوش شهریور فرماندار
شهرستان شميرانات
22413062
22413053
22413015 رضا فتحی 23552104 22411034
22412843
نشانی: خيابان ولي عصر (عج) نرسیده به میدان تجریش، خيابان مقدس اردبيلي، پلاك 5،فرمانداري شهرستان شميرانات
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
5 نوراله طاهری فرماندار
شهرستان شهريار
65226112 65568760 محمد میر فتحی 65226060 65225057 نشانی: شهرشهريار، شهرك اداري انديشه فرمانداری شهرستان شهریار
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
6 مجید صفری فرماندار
شهرستان دماوند
76324445
76321221
76320222 مهدی مرادی 76328400 76322020 نشانی: شهردماوند، خيابان شهيد مطهري، فرمانداري شهرستان دماوند
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
7 حسین کاغذلو فرماندار
شهرستان ورامين
36253494
36254183
36262625 سیدحسن میری 36253163 36253164 نشانی: شهر وارمين، خيابان شهيد بهشتي، فرمانداري شهرستان ورامين
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
8 بهمن خطیبی فرماندار
شهرستان قرچك
36151515 36151516 مینا شمسی 36151517 36151517 نشانی: شهرقرچك، زيباشهر، جنب پل زيرگذر، ابتداي خيابان شهداي گمنام، فرمانداری شهرستان قرچك
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
9 سید مهدی ساداتی فرماندار
­شهرستان رباط ­كريم
56427417 56423030 مهدی انصاری 56427317 56426338 نشانی: شهر رباط كريم، جاده ساوه، روبروي سپاه، فرمانداري شهرستان رباط كريم
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
10 هادی تمهیدی فرماندار
شهرستان پاكدشت
36020833 36025625 جابر کنگرلو 36022499 36023636 نشانی: شهرپاكدشت، خيابان شهيد مطهري، فرمانداري شهرستان پاكدشت
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
11 سجاد برنجی سرپرست
فرمانداری شهرستان ملارد
65393122 65995566 جعفر امینی راد داخلي 135 65996650
65993131
نشانی: شهر ملارد، بلوار رسول اكرم (ص)، فرمانداري شهرستان ملارد
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
12 لیلا واثقی فرماندار
شهرستان قدس
46823700 46833701 علی راعیانی 46828388 46820500 نشانی: شهر قدس، ميدان قدس، بلوار امامزاده، فرمانداري شهرستان قدس
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
13 مجتبی خانجانی فرماندار
شهرستان بهارستان
56384470 56384430 علی
خوارزم شاهی
56384570 56384520 نشانی: شهر بهارستان،كيلومتر 24 جاده ساوه، فرمانداري شهرستان بهارستان
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
14 حسین عباسی فرماندار
شهرستان پيشوا
36732493 36734903 فاطمه میرزایی داخلی 106 36732494 نشانی: شهرپيشوا، ابتداي خيابان دکتر شريعتي، فرمانداري شهرستان پيشوا
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
15 عبدالعظیم رضایی فرماندار
شهرستان پرديس
76292140 76292143 کورش کریمان 76292154 76292180 نشانی: شهر پردیس فاز 1 ميدان عدالت، فروردين شمالي، جنب كلانتري، فرمانداري شهرستان پردیس
ردیف نام و نام خانوادگي سمت تلفن مستقيم نمابر روابط عمومی تلفن
روابط عمومي
تلفنخانه نشانی
16 مهدی یوسفی جمارانی فرماندار
شهرستان فيروزكوه
76443393 76442880 علی حسین زاده 76442828 76442020
76442828
نشانی: شهر فيروزكوه، ميدان فرمانداري، فرمانداري شهرستان فيروزكوه