دوشنبه 4 ارديبهشت 1396_ 26 رجب 1438 _ 24 آوریل 2017
اوقات شرعی 
 
  پیشخوان خدمات دولت
رییس کارگروه: آقای محمد امامی امین
دبیر کارگروه:آقای علی اصغر انتظارخیر

آقای مصطفوی کارشناس دبیرخانه پیشخوان دولت (کارشناس انتقال):84693315


آقای زرنوشه کارشناس دبیرخانه پیشخوان دولت(کارشناس تمدید):84693307

آقای رضایی زارع کارشناس دبیرخانه پیشخوان خدمات دولت(کارشناس تغییر نشانی):84693320

  فکس دبیرخانه کارگروه پیشخوان دولت
:84693350

جهت انجام کلیه مکاتبات به لینک زیر مراجعه نمائید.

                        http://pishkhan.ostan-th.ir

جهت پیش ثبت نام پرداخت عوارض خودرویی به لینک زیر مراجعه نمائید.
                       http://avarez.ostan-th.ir/register