Aa
پنجشنبه 19 تير 1399
En Fa
  برچسب شده با

برچسب شده با بخشداری خاوران - شماره 7

احتکار بیش از ۴ هزار کارتن تخم مرغ در بخش خاوران

مطالب/ احتکار بیش از ۴ هزار کارتن تخم مرغ در بخش خاوران

                           
      احتکار بیش از ۴ هزار کارتن تخم مرغ در بخش خاوران بخشدار خاوران از کشف محل احتکار بیش از ۴ هزار کارتن تخم مرغ در این بخش خبر داد.
شنبه 20 ارديبهشت 1399
مراکز غیر مجاز تفکیک زباله در سطح بخش خاوران جمع آوری شد

مطالب/ مراکز غیر مجاز تفکیک زباله در سطح بخش خاوران جمع آوری شد

                           
      مراکز غیر مجاز تفکیک زباله در سطح بخش خاوران جمع آوری شد بخشدار خاوران گفت : کلیه ی مراکز غیر مجاز تفکیک زباله در سطح بخش خاوران به دستور مقام قضایی جمع آوری گردید.
دوشنبه 1 ارديبهشت 1399