آزادسازی 9 و نیم هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رباط کریم

  • کد خبر:323278
  • تاریخ خبر:چهارشنبه 6 بهمن 1400 - 09:43

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم از آزادسازی 9 و نیم هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان از ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی عباسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: حسب دستور اتخادی از علیش پور دادستان شهرستان رباط کریم به منظور مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز در راستای حفظ وحراست از اراضی کشاورزی در روستاهای ده حسن و ده آدران با حضور میریان نماینده دادستان و عوامل نیروی انتظامی، پرسنل جهادکشاورزی و ماموران پلیس ساختمانی شهرداری با استفاده از دو دستگاه لودر طی عملیات تبصره 2ماده 10 قانون حفظ کاربری که از ساعت 6:30 صبح تا ظهر ادامه داشت. تعداد 86 مورد ساخت و ساز غیر مجاز شامل دیوار کشی و ابنیه داخل تفکیک ها، قلع و قمع و با سطح آزاد سازی حدود 5/9هکتار به حالت اولیه بازگشت.

عباسی با بیان اینکه ما باید اراضی کشاورزی را به عنوان یک امانت در راستای تولید در بخش کشاورزی حفظ و حراست کنیم، اظهار داشت:برخی از سودجویان با هدف کسب درآمد بیشتر، اراضی مرغوب کشاورزی شهرستان را با دیوار کشی، به باغ ویلا تبدیل می کنند که این عمل غیر قانونی اراضی حاصلخیر شهرستان را نابود می کند.