درخواست پشتیبانی شبکه دولت

نام خدمت : درخواست پشتیبانی شبکه دولت


توضیحات :


شناسه خدمت: ندارد


توضیحات خدمت:

این خدمت الکترونیک جهت ساماندهی درخواست های دستگاه های اجرایی استان جهت اتصال به شبکه امن مکاتبات و سامانه های دولت می باشد.


 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی


آدرس اینترنتی خدمات:

سایت استانداری تهران- میز خدمت الکترونیکی استانداری 


واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه دستگاه های اجرایی استان، بانک ها و شرکت های خصوصی مورد تایید


محل مراجعه برای درخواست خدمات:

مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری


متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

10 روز کاری


شناسنامه خدمت:

 در ابتدا دستگاه اجرایی درخواست کتبی خود را مبنی بر تمایل به اتصال به شبکه دولت را به مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری ارسال می نماید. در صورت درخواست شبکه دلت در بستر ADSL نیاز است دستگاه اجرایی اطلاعات نماینده خود را به همراه اطلاعات شماره تلفن ثباتی که هیچ گونه سرویسی روی آن تعریف نشده است را ضمیمه درخواس خود نماید. در صورت بستر ارتباطی فیبر نوری نیز دستگاه اجرایی می بایست کلیه تجهیزات و ملزمات سخت افزاری مورد نیاز از قبیل لاین ترمینال و ... را تهیه نماید. پس از ارسال درخواست مشخصات متقاضی در CRM مخابرات ثبت گردیده و خط ارائه سرویس از لحاظ سرویس ها، مکان ارائه سرویس و .. مورد تست و بررسی قرار گرفته و در صورت عدم وجود مشکل خط مشترکد رانژه گردیده و مودم ADSl با تنظمیات مورد نیاز توسط شرکت مخابرات تحویل دستگاه اجرایی می گردد. پس از آن با تعریف کاربر جدید در سامانه مکاتبات اداری دولت سیماد 3 و سایر سامانه های مورد نیاز دستگاه اجرایی، دسترسی به شبکه دولت برای آن دستگاه مهیا خواهد گردید.

در زمان استفاده از سرویس شبکه دولت در صورتی که مشترک با هرگونه مشکل اعم از مشکلات نرم افزاری مانند عدم ورود نام کاربری و رمز عبور، فراموشی رمز، عدم ارسال نامه ها و ... و یا مشکلات بسترارتباطی مانند عدم ping آی پی شبکه دولت، عدم اتصال Vpn دولت و یا عدم ping  grtway برای مشترکین فیبرنوری و ... مواجه گردد با مراجعه به سایت استانداری گلستان بخش لینک های مرتبط فرم درخواست پشتیبانی شبکه دولت می تواند مشکل خود را به مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری ارسال و حداکثر با تاخیر یک روز کاری پاسخ خود را از قسمت پیگیری درخواست پشتیبانی شبکه دولت دریافت نماید.


امکانات و مزایای سیستم:

1. امکان ارسال الکترونیک و درنتیجه مدیریت بهتر درخواست ها

2. کاهش زمان پاسخگویی و در نتیجه صرفه جویی در زمان

3. صرفه جویی در مصرف کاغذ و مکاتبات

4. کاهش بروکراسی اداری

5. امکان دریافت الکترونیک پاسخ درخواست ها

6. افزایش رضایت مشترکین از سرویس ارائه شده


نوع خدمت : دوسویه/برون سازمانی G2G
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- مکاتبه جهت دریافت سرویس شبکه دولت ر

2- فرم توسعه شبکه دولت در صورت بستر ADSL

3-شماره خط تلفن ثابت جهت ارائه سرئیس ADSL

4- تجهیزات فیبر نوری اعم از لاین ترمینال و ... در صورت بستر فیبر نوری


فایلهای مورد نیاز ارائه خدمات :

فرم خام توسعه شبکه دولت در بستر ADSL

[فرم خام توسعه شبکه دولت:attachment=5]


نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال دفتر فناوری اطلاعات،امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری بوشهر

مسئول پاسخگویی خدمت درخواست پشتیبانی شبکه دولت:  سارا زنگوئی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                       07731558418

پست الکترونیک:                                   it@ostb.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری بوشهر ، مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت 


در صورت بروز مشکل در خصوص بستر ارتباطی شبکه دولت، مشکل خود را از طریق تکمیل این فرم ارسال نمایند.

مشخصات سازمان:

* نام اداره / سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول شبکه :
* تلفن همراه :
شماره داخلی:

عنوان مشکل:

اطلاعات دقیق مربوط به مشکل خود را در اینجا وارد نمایید.

* نوع بستر ارتباطی :
نوع مشکل :
* وضعیت Ping Gateway :
شرح مشکل :