استاندار تهران

مهندس شکراله حسن بیگی


شكراله حسن بیگی، یکی از نیروهای بومی استان مرکزی و متولد سال 1341 است که در کارنامه خود ؛ مسئولیت فرمانداری شهرستان های  تفرش  و محلات را در دولت اصلاحات دارد .
 
وي از ابتداي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد معاون سياسي امنيتي استانداري مركزي بوده است و پس از رفتن محمدحسين مقیمی از سمت استانداري مركزي و پیش از انتصاب محمود زمانی قمی قریب به چهار ماه  به عنوان سرپرست استانداری مرکزی منصوب شد .
 
وي همچنين سابقه معاون سياسي اجتماعي استانداري تهران و سرپرست معاونت امنيتي و انتظامي استانداري تهران را نيز در سال هاي ٩٦ و ٩٧ در كارنامه دارد و اكنون به عنوان سرپرست استانداري تهران منصوب شده است.