مشاورین استاندار

 

مصطفی قاسمی پور مشاوره و مدیر کل حوزه استاندار

 

هادی اسماعیلی دستیار اجرایی استاندار

 

حامد فاتحی مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

 

علی قشقایی مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی

 

هادی هلیلی مشاور استاندار و مدیرکل دفتر حراست

 

اسداله تقی زاده مشاور استاندار و مدیرکل عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

 

عبدالرضا چراغعلی مشاور امور عمرانی

 

وحید صافی اصفهانی مشاور استاندار در امور روحانیت