شما اینجا هستید صفحه اصلیدفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

آمار سایت

4623
امــروز
3537
دیـــروز
129164
مــاه جــاری
3138184
آمــار کــلی

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری : محمد چالویی 

مسئول دفتر : آقای فلاحی