شما اینجا هستید صفحه اصلیفرمانداران استان تهران

فرمانداران استان تهران

 
عیسی فرهادی،فرماندار
شهرستان تهرانهدایت الله جمالی پور،فرماندار
شهرستان ریسیاوش شهریور، فرماندار
شهرستان شمیراناتمسعود مرسلپور،فرماندار
شهرستان اسلامشهرنوراله طاهری،فرماندار
شهرستان شهریارحسین کاغذلو، فرماندار
شهرستان ورامینبیژن سلیمان پور، فرماندار
شهرستان بهارستانحسین عباسی،فرماندار شهرستان پیشوابهمن خطیبی،فرماندار شهرستان قرچکهادی تمهیدی،فرماندار
شهرستان پاکدشتحسین توکلی کجانی ،فرماندار
شهرستان ملاردعلی اصغر ناصربخت ،فرماندار
شهرستان قدس


سید مهدی ساداتی،فرماندار
شهرستان رباط کریممهدی یوسفی جمارانی، فرماندار
شهرستان فیروزکوهامراله حقیقی ،سرپرست
فرمانداری شهرستان پردیسمجید صفری،فرماندار
شهرستان دماوند