فرمانداران استان تهران

هادی تمهیدی 

 فرماندارشهرستان پاکدشت

سیاوش شهریور 

سرپرست فرمانداری شهرستان شمیرانات

هدایت الله جمالی پور

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری

عیسی فرهادی

معاون استاندار و فرماندار شهرستان تهران

بیژن سلیمان پور

فرماندار شهرستان بهارستان

امیر ا... حقیقی

فرماندار شهرستان اسلامشهر

سید مهدی ساداتی 

 فرماندارشهرستان رباط کریم

نورالله طاهری 

فرماندار شهرستان شهریار

بهمن خطیبی

 فرماندار شهرستان ملارد

محمد کرم محمدی

فرماندار شهرستان پیشوا

علی اصغر ناصربخت

 فرماندارشهرستان قدس

مهدی یوسفی جمارانی 

فرماندارفیروزکوه

مسعود مرسل پور

فرماندارشهرستان قرچک

مجید صفری 

فرماندار شهرستان دماوند

محمد رضا یوسفی

 فرماندارشهرستان ورامین

مرتضی حیدری

فرماندار شهرستان پردیس