فرمانداران استان تهران

 

 

 

قاسم محمد طهرانی

فرماندار شهرستان تهران


 

حمید زمانی
فرماندار شهرستان ری


 

مجتبی ذاکریان

فرماندار شهرستان شمیرانات


حسین حبیبی
 فرماندار شهرستان اسلامشهر


 

امیر عباس شفیع زاده
فرماندار شهرستان شهریار
مجید درویشی
 فرماندار شهرستان ورامین


عبداله نوحی
 فرماندار شهرستان بهارستان


 

ابراهیم تاجیک نوری
فرماندار شهرستان پیشواعلیرضا فاتحی نژاد
سرپرست فرمانداری شهرستان قرچک
 محسن اردستانی
سرپرست فرمانداری شهرستان پاکدشت


 
جابر کریمی
فرماندار شهرستان ملارد

وحید گلی کانی
 فرماندار شهرستان قدس

امید احمدی
 فرماندار شهرستان رباط کریم


 

 
 
محمد حیدری منش 
سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزکوه
ظفر پورابراهیم لاطران
 فرماندار شهرستان پردیس
رضا طاهرخانی
 سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند