بازسازی ونوسازی ساختمان شهرداری حسن آبادفشافویه

بازسازی ونوسازی ساختمان شهرداری با هدف بهبود شرایط خدمات رسانی به شهروندان به انجام رسید.

  • کد خبر: 56221
  • تاریخ خبر: دوشنبه 11 تير 1397 - 11:08
بازسازی ونوسازی ساختمان شهرداری حسن آبادفشافویه +عکس
بازسازی ونوسازی ساختمان شهرداری با هدف بهبود شرایط خدمات رسانی به شهروندان به انجام رسید
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر :با عنایت به فرسودگی داخلی ساختمان شهرداری ودرراستای اجرای طرح اتوماسیون اداری که نیازبه یکپارچه سازی سیستم های داخلی شهرداری به منظورارائه خدمات مطلوب تربه ارباب رجوع بوده ، عملیات بازسازی ونوسازی داخلی ساختمان شهرداری با هدف بهبودشرایط خدمات رسانی به مراجعین به انجام رسید .