واگذاری خدمات و نگهداری شهر پرند در فازهای مسکن مهر به شهرداری

خدمات احداث و نگهداری فضای سبز، انجام معابر شهری و سایر وظایف ذاتی شهرداری ها در فازهای مسکن مهر شهر جدید پرند به شهرداری واگذار می گردد.

  • کد خبر: 56071
  • تاریخ خبر: جمعه 8 تير 1397 - 17:55
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند؛ دکتر محسن وطن خواهی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران ضمن تاکید بر آمادگی این شرکت در تعامل با شهرداری در انتقال وظایف، گفت: شرکت عمران به عنوان نماینده دولت در ساخت شهر پرند است و این آمادگی را دارد تا در چهارچوب قانون، نگهداری و خدمات سایر فازهای شهر پرند را به شهرداری تحویل نماید.
وطن خواهی افزود: شرکت عمران به تعهدات خود به خوبی آگاه و پایبند است و در هر تصمیمی که اتخاذ شود حقوق شهروندان مد نظر قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل شرکت عمران پرند، تصریح کرد: هم شرکت عمران و هم شهرداری دارای وظایف ذاتی مختص به خود هستند و می بایست که این وظایف بدون تداخل و موازی کاری به انجام برسد تا رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.
در ادامه این جلسه مهندس اسماعیل نسب عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند گزارشی از روند فعالیت های عمرانی، تکمیل مسکن مهر و معابر سطح شهر توسط شرکت عمران ارائه داد.
داود احمدی رئیس شورای اسلامی شهر پرند، هلالی معاون شهردار و سایر کارشناسان نیز نقطه نظرات خود را در خصوص تفاهمنامه تحویل شهر بیان نمودند.
در این جلسه مقرر شد که پیش نویس تفاهمنامه کلی برای واگذاری خدمات در فازهای ۳ تا ۶ آماده و در جلسات بعدی مورد بررسی طرفین قرار گیرد.