بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه

بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه با هدف برسی پیشرفت پروژه ها درشهر و اولویت برنامه های ازپیش تعین شده برگزار شد.

  • کد خبر: 56016
  • تاریخ خبر: جمعه 8 تير 1397 - 11:14
 
 
به گزارش روابط عمومی شهرداری :صبح روز پنجشنبه هفتم تیرماه ،دکترتاجیک به همراه علیرضازندی رئیس شورای اسلامی شهر وآقایان محسن حسینی ،حسن ایلانلو ،علیرضاشیدوش از اعضای شورای اسلامی شهر ومعاونین وتعدادی از مسئولان ومدیران واحدهای شهرداری ،به منظوربرسی پیشرفت پروژه ها و چگونگی اجرای پروژه های ازپیش تعین شده درشهر بازدید ودرخصوص اجرای این پروژه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارهای مناسب درخصوص اجرای بهنگام ،با کیفیت و پیگیری مداوم  و حمایت همه جانبه مسولان در پیشبرد این اهداف ارائه شد.
شایان ذکراست درراستای خواسته های شهروندان علاوه بر رسد  و نظارت  کلیه اقدامات مجموعه شهرداری توسط شهردار،بازدیدهای دوره ای نیز با حضوراعضای محترم شورای اسلامی شهر ومعاونت ها ومدیران ومسئولان واحدهادرجهت رفع نواقص و نظارت دقیق دراجرای پروژه ها با هدف تحقق خواسته ها و افزایش رضایت مندی شهروندان محترم صورت میگیرد .