اجراي عمليات احداث آبخوري در پارك‌هاي سطح شهر اسلامشهر

عمليات احداث آبخوري در پارك‌هاي سطح شهر اسلامشهر اجرا شد.

  • کد خبر: 55883
  • تاریخ خبر: سه شنبه 5 تير 1397 - 08:44
به گزارش روابط عمومي شهرداري اسلامشهر، با توجه به نياز تعدادي از پارك‌هاي سطح شهر به وجود آبخوري جهت تامين آب شرب ، اين سازمان در اقدامي عمليات احداث آبخوري در تعدادي از پاركهاي سطح شهر را آغاز نمود.

طي اين عمليات تعداد زيادي از پارك‌هاي سطح شهر مجهز به آبخوري شدند.

شايان ذكر است كه طي روزهاي گذشته تعداد دو دستگاه آبخوري در پارك قائم احداث گرديده و عمليات احداث دو دستگاه ديگر نيز در پارك ندايي (واقع در خيابان امام سجاد (ع) ) مراحل پاياني خود را طي مي كند.