جلسه احزاب در فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد

فرماندار شهرستان دماوند: احزاب به حل مشکلات شهرستان کمک کنند.

  • کد خبر: 54750
  • تاریخ خبر: سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 11:38
مجید صفری اظهار کرد: فعالیت هرچه بیشتر و بهتر احزاب در شهرستان دماوند، باعث رسیدن به نتایج مطلوب در بحث اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می شود.
وی یکی از برنامه های مهم در سطح شهرستان را توسعه سطح اهداف، در راستای سیاست های دولت دانست و اظهار کرد: باید فعالیت احزاب را در شهرستان دماوند گسترش داده و این اتفاق به کمک  اعضای احزاب میسر می شود.
فرماندار شهرستان دماوند تاکید کرد: شهرستان دماوند با توجه به شرایط و موقعیت خاص سیاسی، باید در بحث احزاب فعالیت بیشتری داشته باشد و با شناخت مشکلات حزبی توسط اعضا در شهرستان، باعث رسیدن به نتایج مطلوب می شود.
صفری بیان کرد: همه ما برای ارتباط با مردم در سطح جامعه نیازمند ساختار تعریف شده معین هستیم که این امر در قالب سازمان های مردم نهاد و احزاب شکل می گیرد و باعث رسیدن به هدف اصلی که ارتباط با مردم است، می شود.
وی باتوجه به اینکه تعداد احزاب ثبت شده در شهرستان دماوند چشمگیر است، گفت: از اعضای احزاب در بحث های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در شهرستان درخواست کمک و همکاری داریم تا بتوانیم در حل مشکلات شهرستان، به نتایج مطلوبی برسیم.

دسته بندی ها