بازدید از مرکز فنی حرفه ای شهرستان ری

این بازدید به منظور بررسی راه های توسعه و گسترش همکاری بین شهرداری و مرکز فنی حرفه ای شهرستان برگزار شد و حاضرین از قسمت های فنی و آموزشی این مرکز بازدید کردند.

  • کد خبر: 331287
  • تاریخ خبر: يکشنبه 5 تير 1401 - 20:37

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر؛ این بازدید به منظور بررسی راه های توسعه و  گسترش همکاری بین شهرداری و مرکز فنی حرفه ای شهرستان برگزار شد و حاضرین از قسمت های فنی و آموزشی این مرکز بازدید کردند.

در این بازدید مهندس زنگانه مدیر این مرکز  توضیحات لازم را در خصوص فعالیت ها و نحوه جذب و آموزش مراجعین ارائه نمود.

امیر محبی معاون فرهنگی اجتماعی، جواد مغروری مدیر روابط عمومی، محمود حسن پور مدیر فضای سبز و محمدرضا کتی مسئول زیباسازی حضور داشتند.