پایش و رصد مصرف برق ادارات و ارگانهای مهم پایتخت

در راستای کنترل مصرف برق ،مصرف ادارات و ارگانهای مهم پایتخت توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ مورد پایش و رصد قرار گرفت

  • کد خبر: 330614
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 11 خرداد 1401 - 14:37

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ در این طرح  ضمن ارزیابی راهکارهای پیشنهادی مدیریت بار در خصوص استفاده از تمامی ظرفیت های موجود به منظور گذر از پیک تابستان سال جاری؛ برنامه های کنترل بار مشترکین ولتاژ اولیه،ثانویه و همچنین مشترکین حساس نظامی ،بانکها و ارگانهای مهم پایتخت  نیز مورد رصد  قرار گرفت. "رامین پوریا" مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به اهمیت این موضوع ؛ضمن اشاره به مکاتبات انجام شده با ارگانهای پر مصرف پایتخت  برتداوم انعقاد تفاهم نامه مدیریت مصرف در خصوص کنترل مصرف  پیک بار در تابستان 1401 تاکید کرد. توسعه استفاده از فناوری   IOT ، لزوم استفاده بهینه از مولدهای موجود در صنایع و نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده از دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی  در این پایش بود.

دسته بندی ها