مديريت فناوري ،امنيت فضاي مجازي و شبكه دولت
  • کد خبر: 325891
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 16:19

سعید پورابوالقاسم

مدیر فناوری اطلاعات ، فضای مجازی و شبکه دولت

شمار تماس :84693300

شمار دفتر :84693303-84693345

دسته بندی ها