اداره کل اداری و مالی
  • کد خبر: 325890
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 16:19

محمدجواد شادمهری ازغندی

سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

شماره تماس:84691196

شماره دفتر :84691104

دسته بندی ها