دفتر برنامه ريزي ،بودجه و تحول اداري
  • کد خبر: 325889
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 16:18

معصومه گلشنی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری

شماره تماس:84693400

شماره دفتر:84693402

دسته بندی ها