معاونت توسعه مديريت و منابع
  • کد خبر: 325884
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:48

قدرت اله شفیقی

معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره تماس:84694100

شماره دفتر:84694101

دسته بندی ها