دفتر هماهنگي امور سرمايه گذاري و اشتغال
  • کد خبر: 325882
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:47

 

 

بهزاد بهزادی

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

شماره تماس:84694006

شماره دفتر:84694009

دسته بندی ها