دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
  • کد خبر: 325878
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:44

احمد مرادی

سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک

شماره تماس:84693600

شماره دفتر:2-84693601

دسته بندی ها