دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
  • کد خبر: 325875
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:41

سعید ضیائی

مدیرکل امور سیاسی و انتخابات

شماره تماس:84693800

شماره دفتر:84693801

دسته بندی ها