معاونت سیاسی و اجتماعی
  • کد خبر: 325874
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:41

سیدعباس جوهری

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار

شماره تماس:84693819

شماره دفتر:8-84693817

دسته بندی ها