دفتر امور امنیتی و انتظامی
  • کد خبر: 325871
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:39

علی قشقایی

مشاور استاندار و مدیرکل امور امنیتی و انتظامی

شماره تماس:84694311

شماره دفتر:84694309

دسته بندی ها