معاونت امنیتی و انتظامی
  • کد خبر: 325870
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:38

محسن نایبی

معاون امنتیتی انتظامی

شماره تماس:84694300

شماره دفتر:84694320

دسته بندی ها