اداره کل مدیریت بحران
  • کد خبر: 325869
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:38

حامد یزدی مهر

سرپرست اداره کل مدیریت بحران

شماره تماس:84691630

شماره دفتر:8491632

دسته بندی ها