طاهری نسب: کسب رتبه برتر استانداری تهران در حوزه آموزش کارکنان شهرداری های کشور

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران از کسب رتبه برتر استانداری تهران در حوزه آموزش کارکنان شهرداری های کشور خبر داد.

  • کد خبر: 320940
  • تاریخ خبر: شنبه 27 آذر 1400 - 13:14

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، علیرضا طاهری نسب اظهار داشت: در حاشیه سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، استانداری‌های برتر در آموزش و پژوهش مدیریت شهری و روستایی معرفی شدند، که بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد آموزشی استانداری‌ها در سال 1399 و شش ماهه نخست سال 1400، استانداری تهران به عنوان استانداری برتر در حوزه آموزش کارکنان معرفی شد.

وی عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، بدو خدمت و مکاتبه ای به مدت 132800 نفر ساعت آموزش برای 6206 نفر از کارکنان، تولید و انتشار بیش از 350 دقیقه فایل آموزشی در سال 1399 و برگزاری 228 دوره تخصصی ضمن خدمت به میزان 136363 نفر ساعت برای 7831 نفر در 9 ماهه نخست سال جاری از اهم برنامه های دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران بوده است.

سمیرا خاکباز، مسئول گروه آموزش و پژوهش دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، نیز در رابطه با عملکرد مرتبط با آموزش کارکنان شهرداری های 46 گانه استان تهران افزود:  آزمون دوره های آموزش های سال 1400 ویژه چهار گروه شهرسازی، خدمات شهر، سرمایه گذاری و مدیریت شهری یرای 660 نفر از کارکنان مرتبط نیز در ماه های آذر و دی برگزار خواهد شد.

گفتنی است که استانداری تهران طی سه سال پیاپی حائز رتبه برتر در حوزه آموزش  کارکنان شهرداری های کشور شده است.

 انتهای پیام/