سوالات متداول در زمینه نحوه ثبت نام داوطلبان
 • کد خبر: 319865
 • تاریخ خبر: سه شنبه 9 شهريور 1400 - 15:27

 

 • آيا خدمت دوران سربازي يه صورت امريه در دستگاه اجرايي در پست كارشناسي جزء سابقه اجرايي قيد شده در تبصره 2م 28 ق انتخابات محسوب مي شود ؟
  • جواب: با عنايت به حذف تبصره 2 قانون، برخورداري از سوابق اجرايي شرط لازم براي ثبت نام تلقي نمي شود.
 • شرايط تحصيلي براي انتخابات شوندگان انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي و كيفيت ارائه آن چگونه است؟
  • جواب: با حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، بر اساس بند 4 ماده 28 اين قانون مدرك تحصيلي لازم براي ثبت نام در انتخابات فوق، صرفا كارشناسي ارشد يا معادل آن مي باشد و داوطلب هنگام ثبت نام بايد مدرك تحصيلي مورد تاييد مربوطه را به متصديان ثبت نام ارايه دهد
 • مدرك معادل كارشناسي ارشد در انتخابات چه سطح و پايه اي از مدارك حوزه بوده و مرجع تاييد كننده اين مدارك چه مرجعي است؟
  • جواب: مدارك سطح سه حوزه، معادل فوق ليسانس محسوب مي شوند و مرجع تاييد كننده اين مدارك نيز مركز مديريت حوزه علميه قم مي باشد.
 • آيا ايثارگران شامل آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا جهت داوطلبي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي گردند و در صورت تاييد، درصد جانبازي براي كسب اين امتياز چند درصد است و ايشان براي استفاده از اين مزايا چگونه عمل    مي كنند؟
  • جواب: طبق ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 31/3/74 و تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/68 و بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم وحسب نظر شوراي محترم نگهبان مدارك تحصيلي ايثارگران(آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا،) جهت داوطلبي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب مي شود. و ايثارگران (جانبازان با هر ميزان درصد جانبازي و آزادگان و فرزندان شهدا ) به هنگام ثبت نام، مدارك ايثارگري خود را به همراه مدرك تحصيلي كه حداقل ليسانس مي باشد و ساير مدارك مربوطه ، ارائه مي نمايند.
 • آيا بازنشستگان نيروهاي مسلح نياز به ارائه كارت پايان خدمت در زمان ثبت نام دارند، در صورت منفي بودن پاسخ چه مدركي براي تشخيص وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنها نياز است؟
  • جواب: براساس ماده21 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات، آن دسته از بازنشستگان نيروهاي مسلح كه كارت پايان خدمت خود (كادر يا وظيفه) رادريافت نكرده­اند بايد مدركي معتبر دال بر روشن شدن پايان خدمت خود، ارائه نمايند.
 • آيا نماينده مجلس شوراي اسلامي كه داراي مدرك فوق ديپلم و دو دوره سابقه نمايندگي مي باشد، مي تواند به عنوان داوطلب ثبت نام نمايد.
  • جواب: با توجه به اينكه براساس تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هردوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي براي شركت در انتخابات محسوب مي شود، ايشان مي تواند با احتساب دو مقطع تحصيلي يعني ليسانس و فوق ليسانس، در اين انتخابات مجلس به عنوان داوطلب ثبت نام نمايد.
 • آيا فردي كه 2 دوره متوالي بعنوان نماينده در مجلس حضور داشته باشد مي تواند مجدداً (براي سومين بار) كانديداي انتخابات شود؟
  • جواب:داوطلبي ايشان براي سومين بار متوالي با رعايت مندرج در ماده 28 و 30 بلامانع است.
 • سن رأي دهندگان مجلس 18 و مياندوره اي خبرگان 15 سال تمام است، اصلاحيه آن چگونه است؟
  • جواب: براساس اصلاحات انجام شده سن رأي دهندگان در تمامي انتخابات 18 سال تمام است. «براساس مصوبه دومين اجلاس رسمي مجلس خبرگان مورخ 14/6/86 بند«ب» ماده 4 قانون انتخابات مجلس خبرگان، سن رأي دهندگان اصلاح و به داشتن 18 سال تمام » تغيير يافته است.

دسته بندی ها