سوالات متداول در زمینه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
  • کد خبر: 319864
  • تاریخ خبر: سه شنبه 9 شهريور 1400 - 15:26
رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
 
  • نظر به اینکه گاهاً ارگان ها و یا ادارات درخواست اخذ تمام سوابق شناسنامه ای، کیفری و امنیتی نامزدهای دوره قبل را دارند آیا جایگاهی قانوني برای اخذ چنين اطلاعات مربوط به نامزدهاي قبل، از سوي برخي ارگان ها و يا ادارات وجود دارد؟
    • جواب: خير؛ بر اساس استعلام شماره 3524/60 مورخ 26/6/1360 مركز اسناد انقلاب اسلامي از شوراي محترم نگهبان و مواد 47 و 48 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ،مراجع دريافت اطلاعات مربوط به نامزدهاي انتخابات و شيوه دريافت اين اطلاعات تصريح گرديده است و مركز اسناد نيز مي تواند در پاسخ به مسئولين كانوني تشخيص مصلحت در خصوص نفي يا اثبات هريك از موانع مذكور در ماده 10 قانون انتخابات، بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.
  • چرا در مورد صلاحيت داوطلبان حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي از بخشداري ها استعلام نمي گردد؟
    • جواب: با استناد به ماده 48 قانون انتخابات مجلس ، مراجع استعلام جهت بررسي صلاحيت هاي داوطلبان انتخابات مجلس تصريح گرديده است؛ لذا نمي توان در اين خصوص از بخشداري ها استعلام بعمل آورد؛ البته بررسي هاي محلي مصرح در ماده50 اين قانون نيز چنين مجوزي را در اختيار بخشداري ها قرار نمي دهد.

لازم به ذکر است برای راحتی شما شهروندان محترم می توانید سوالات و مشکلات خود را در سامانه pishkhan.ostan-th.irثبت و پیگیری نمایید.

دسته بندی ها