اوقات شرعی 
 
  اخطار به دارندگان پروانه های بدون اعتبار
  • با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته توسط کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و موافقت سازمان تنظیم مقررات، جهت جلوگیری از ابطال پروانه هائی که تاریخ انقضاء آنها گذاشته است به اطلاع کلیه دارندگان اینگونه پروانه ها می رساند که حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 20/2/94 جهت تمدید اینگونه پروانه ها به این کارگروه مراجعه نمایند شایان ذکر است تاریخ ذکر شده قابل تمدید نمی باشد و این کارگروه پاسخگوی مراجعین بعد از تاریخ ذکر شده نمی باشد همچنین  قبل از مراجعه به کارگروه جهت جلوگیری از رفت و آمد و رفاه حال شما دارندگان محترم پروانه صفحه تمدید پروانه را مطالعه نمائید .