جمعه 4 بهمن 1398
En Fa
تاریخ : دوشنبه 11 آذر 1398
کد 94723

بازدید نهایی از دو پروژه تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی درشهرستان ری جهت انتخاب تولید کننده ملی سال 98

رئیس کمیته ترویج و ارزیابی نمونه های برتر ملی از معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی از دو پروژه تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت انتخاب تولید کننده ملی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، دو پروژه تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی کاندید انتخاب تولید کننده ملی توسط مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان مربوطه بازدید شد.
شرکت مهیا پروتئین در زمینه تولید و بسته بندی محصولات پروتئینی و شرکت خلیج فارس نوین در زمینه تولید و بسته بندی محصولات شیلات واقع در شهرستان ری، دو کاندید تولیدکننده برتر ملی سال 98 هستند که توسط رئیس کمیته ترویج و ارزیابی نمونه های برتر ملی از معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی مورد بازدید نهایی قرار گرفتند.
مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی استان تهران نیز گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد روستاییان و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی نقش بسیار مهمی دارد.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 11 آذر 1398
  • ساعت 09
  • توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
  • تعداد بازدید 21