تاریخ : چهارشنبه 19 تير 1398
کد 79357

صادقی رئیس سازمان:در بخش تسهیلات رونق تولید مبلغ 2900 میلیارد ریال از سوی بانکها ی عامل پرداخت شده است

پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور امامی امین معاون استانداری تهران و صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت در محل استانداری روز دوشنبه 98/4/17 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران ، یداله صادقی رئیس سازمان گزارشی از وضعیت طرحهای تسهیلاتی سال 97 در بخش رونق تولید و بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 ارائه نمود.
صادقی در بخش اول این گزارش اظهار داشت: در بخش تسهیلات رونق تولید مبلغ 2900 میلیارد ریال از سوی بانکها ی عامل به منظور بازسازی و نوسازی سرمایه در گردش و اتمام طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد پرداخت گردیده است
ایشان در بخش دوم گزارش خود تصریح کرد: از محل 20درصد یارانه به استان تهران و برش استانی صورت پذیرفته شده برای طرح های نیمه تمام 28 میلیارد تومان، طرحهای نوسازی و بازسازی 52 میلیارد تومان و سرمایه در گردش 196 میلیارد تومان لحاظ شده که درمجموع277میلیارد تومان می باشد، رقم یارانه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه 3/6 میلیارد تومان می باشد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گفت : استان تهران در کشور در بخش پرداختهای تسهیلات رونق تولید از نظر تعداد با 226 فقره رتبه دهم و از نظر مبلغ با 2هزارو 436 میلیارد ریال در رتبه ششم قرار دارد.
صادقی با ارائه چهار پیشنهادگفت:
صندوق توسعه ملی قرار داد عاملیت با بانکها را به صورت گلوبان و عام تنظیم کند که با موافقت دستگاه منابع بدرستی تخصیص یابد .
نکته بعدی اینکه، قرارداد های عاملیت بصورت سه جانبه بسته شود تا مطالبات دستگاهی رعایت شود که در سال 97 این نکته رعایت نشده و نبود دستگاه اجرایی مشهود بود و نکته سوم اینکه در سال جاری برای ا جرای رونق تولید لازم است منابع زود اعلام شود که پیشنهاد می کنیم حداکثر تا پایان مرداد ماه انجام شود تا بررسی طرحها توسط دستگاه اجرایی و بانکها صورت گرفته و نکته چهارم این که در قرار داد بانک عاملیت صندوق و بانک ها ی عامل تاکید برحداقل آورده بانک عامل باشد.

 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 19 تير 1398
  • ساعت 13
  • توسط صنعت و معدن استان
  • تعداد بازدید 37