تاریخ : يکشنبه 26 خرداد 1398
کد 76928

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ نظارت بر واحدهای صنعتی و تعیین حریم پاکدشت

در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، 7 مصوبه ویژه شهرستان پاکدشت به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مصوبات اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران درباره تحولات سرزمینی منطقه 5 استان (شهرستان پاکدشت) به شرح ذیل است:

1) با عنایت به گزارش ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص رصد و پایش تحولات سرزمینی در منطقه جنوب و جنوب شرق استان با تاکید بر تحقق طرح های هادی روستایی، جامع و تفصیلی شهر ها (شهرستان های ری، پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا) و پیرو بند یک صورتجلسه شانزدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 97/6/11 موضوع نامه مورخ 97/11/13 با توجه به سیر تحولات و رشد سکونتگاه های شهری و روستایی به ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی واقع در حریم شهرها و پیرامون روستاها در منطقه جنوب و جنوب شرق استان مقرر گردید:

*شهرستان پاکدشت:

1_ در خصوص اراضی بین حریم شهر پاکدشت و مرز سیاسی شهرستان ری، این اراضی سریعا توسط فرمانداری های شهرستان های ری، پاکدشت و دستگاه های اجرایی ذی ربط تعیین تکلیف گردد.

2_ واحدهای صنعتی غیرقانونی و غیررسمی شکل گرفته در بزرگراه امام رضا (ع) حدفاصل تهران-پاکدشت، توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت هرک های صنعتی تهران تعیین تکلیف گردد و چنانچه تخلفی صورت گرفته است به مراجع قانونی معرفی شود.

3_ با توجه به گزارش ارائه شده توسط مدیرکل جهاد کشاورزی استان و شرکت شهرک های صنعتی تهران در خصوص ساخت و سازهای صنعتی و خدماتی انجام شده در اراضی کشاورزی واقع در باغات محور تهران-پاکدشت (بزرگراه امام رضا (ع) )، این موضوع به طور جدی در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی بررسی و تعیین تکلیف گردد و برخورد قانونی لازم به عمل آید.

4_ تعیین تکلیف فضاها و لکه های صنعتی واقع در حریم شهر تهران؛ حدفاصل تهران-پاکدشت: این لکه ها بدون طرح در کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بدون مجوز شورا، بارگزاری شده اند. تاکید می گردد هر گونه بارگزاری از طریق مجرای شورای برنامه ریزی و توسعه استان و پس از اخذ مصوبه، انجام پذیرد.

5_ شهرداری، بخشداری، دهیاری و مراجع مرتبط با ساخت و سازهای صنعتی و کارگاهی در داخل و خارج از حرایم شهرها و روستاها از هر گونه صدور حقوق مکتسبه، گواهی عدم خلاف در قبال این گونه فعالیت ها اجتناب نمایند.

6_با توجه به وجود معادن بسیار خوب خاک رس در منطقه، مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، مطالعات لازم در خصوص معادن خاک رس در محدوده را انجام داده و به عنوان پیشران توسعه با محوریت توسعه شهرستان را ارائه دهد.

7_ نظارت و مدیریت بر واحدهای صنعتی پیرامون شریف آباد و پاکدشت توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام گردد و گزارش آن به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال گردد.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 26 خرداد 1398
  • ساعت 11
  • توسط سازمان مدیریت
  • تعداد بازدید 42