تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397
کد 63275

آموزش ایمنی وآتش نشانی درمدرسه شهیدان قمی فشافویه

با هدف آشنایی دانش آموزان مدرسه شهیدان قمی ، با انواع خاموش کننده ها ، کارگاه آموزشی توسط آتش نشانی شهرداری حسن آبادفشافویه برگزارشد.
 
آموزش ایمنی وآتش نشانی درمدرسه شهیدان قمی
   
         
با هدف آشنایی دانش آموزان مدرسه شهیدان قمی ، با انواع خاموش کننده ها ، کارگاه آموزشی توسط آتش نشانی شهرداری حسن آبادفشافویه برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر حسن آبادفشافویه :به نقل از آتش نشانی شهرداری ،گاه آموزشی با هدف آشنایی دانش آموزان مدرسه شهیدان قمی با انواع خاموش کننده ها ورعایت اصول ایمنی درزمان وقوع حادثه برگزارشد.
دراین کارگاه آموزشی دانش آموزان با رعایت نکات ایمنی درزمان وقوع حادثه ونحوه برخوردبا حوادث وچگونگی کاربا انواع خاموش کننده ها وکپسول های اطفاءحریق وچگونگی خاموش کردن آتش آشنا شدند .
دانش آموزان مطالب دیگری از جمله ترویج نقش ایمنی وپیشگیری از بروز حوادث راآموختند.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 12 آذر 1397
  • ساعت 10
  • توسط شهرداری حسن آباد
  • تعداد بازدید 202