تاریخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397
کد 58297

فضای سبز باغچه های بلوار «سفیر امید» پردیس ساماندهی شد

در راستای زیبایی هرچه بیشتر شهر، فضای سبز باغچه های بلوار «سفیر امید» پردیس ساماندهی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری پردیس، بلوار «سفیر امید» حلقه واصل میان فازهای سه و چهار با فازهای یک و دو قلمداد می شود و شهروندان بسیاری برای دسترسی به نقاط مذکوذ و همچنین خروجی تهران از آن بهره می برند.

بنابراین، این بخش از شهر اهمیت ویژه ای برای مدیریت شهری پردیس داشته و دارد، از این رو، طرح های مختلفی طی سالیان گذشته و امسال در آن انجام شده و یا در دست اجراست.

در همین راستا و طی روزهای گذشته طرح ساماندهی باغچه فضای سبز این بلوار توسط سبزبانان زحمتکش شهرداری پردیس شامل تشتک زنی پای درختان و جمع آوری علف های هرز انجام شد.

 

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 18 مرداد 1397
  • ساعت 10
  • توسط شهرداری پردیس
  • تعداد بازدید 44