تاریخ : چهارشنبه 20 تير 1397
کد 57112

٢٤ درصد پزشكان متخصص و ٤١ درصد موسسات درماني خصوصي در تهران است

مديرعامل شركت پردازش اطلاعات نقش كليك گفت:٢٤ درصد پزشكان متخصص و ٤١ درصد موسسات درماني خصوصي در تهران است.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران، اردشير گراوند مديرعامل شركت  پردازش اطلاعات نقش كليك در جلسه مشترك ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي با بيان اينكه عدم تعادل منطقه اي، باعث شده بخش عظيمي از منابع كشور به تعدادي از استانها سرازير شود گفت: به دنبال عدم توازن امكانات ،جمعيت زيادي به استان تهران مهاجرت كرده است.

وي افزود:عوامل ساختاري در عدم تعادل منطقه اي و توزيع نا متوازن منابع مثل آب و خاك و فرصتها مثل توزيع منابع حاصل از نفت نقش داشته است. 

گراوند به عوامل موثر تبديل شدن تهران به بزرگترين شهر مهاجر پذير اشاره كرد و توضيح داد:بيكاري از ٧٠ سال قبل وجود داشته و در مناطق با بيشترين بيكاري، آسيب هاي اجتماعي گسترش يافته و اين بيكاري حتي دردهه ٣٠ و ٤٠ هم ديده شده است. 

اين كارشناس تحليل اطلاعات اجتماعي  با اشاره به نظام توزيع وضعيت آبي كشور گفت: بيشترين حجم آب تحت مديريت در منطقه زاگرس است و كشاورزي ما عموما در زاگرس و خراسان و ٥٢ درصد كشاورزي در زاگرس متمركز است.

گراوند بيشترين ميزان كشاورزي صنعتي را در تهران و اصفهان عنوان كرد و افزود: بالاترين سطح زير كشت گلخانه و توليدات مرغداري در تهران و اصفهان و بالاترين حجم گاو پروار كشور در مناطق كويري است و تهران و اصفهان ٥١ درصد شير كل كشور را توليد مي كنند.

وي با بيان اين آمار كه ٤٣درصد كل ساختمان هاي كشور در تهران و اصفهان ساخته مي شود گفت:با اين وضعيت به طورطبيعي كارگرهاي ساختماني جذب تهران مي شوند در حاليكه بيشترين ميزان ساختمان هاي خالي ازسكنه در تهران است.

اين كارشناس  به وضعيت توزيع پزشكان متخصص و موسسات درماني در تهران اشاره و تصريح كرد: ٢٤ درصد پزشكان متخصص و ٤١ درصد موسسات درماني خصوصي در تهران است. 

به گفته گراوند؛بيشترين اقامتگاه ها و هتل هاي گردشگري در تهران و مشهد است و ٥٤ درصد كل موسسات پژوهشي در تهران مستقر و ٣٢ درصد كارگاه هاي صنعتي در تهران و اصفهان است.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 20 تير 1397
  • ساعت 10
  • توسط خانم مرضیه محمدی
  • تعداد بازدید 80