تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 1397
کد 56001

توزیع برق در مدار سوم كابل فيروزي – آذربايجان

سرپرست مجري طرح خطوط فوق توزيع برق منطقه اي تهران اعلام كرد: به منظور نوسازي و افزايش ظرفيت شبكه فوق توزيع منطقه 2 تهران واقع در حوالي خيابان ستارخان –خيابان بهبودي و آزادي، مدار سوم كابل فيروزي – آذربايجان برق دار شد.
سرپرست مجري طرح خطوط فوق توزيع برق منطقه اي تهران اعلام كرد: به منظور نوسازي و افزايش ظرفيت شبكه فوق توزيع منطقه 2 تهران واقع در حوالي خيابان ستارخان –خيابان بهبودي و آزادي، مدار سوم كابل فيروزي – آذربايجان برق دار شد.
به گزارش نماينده خبري مجري طرح خطوط فوق توزيع؛ امير سعيد بردبار سرپرست اين مجري اعلام كرد: به منظور نوسازي و افزايش ظرفيت شبكه فوق توزيع، افزايش قابليت اطمينان در بهره برداري شبكه و افزايش قدرت مانور شبكه توزيع منطقه 2 تهران، واقع در حوالي خيابان ستارخان –خيابان بهبودي و آزادي، مدار سوم كابل فيروزي – آذربايجان برق دار شد
بنابراين گزارش؛ دو مدار از 3 مدار كابل كشي ياد شده در اوايل سال جاري برق دار شده بود و مدار سوم نيز پس از سرويس ترانس مربوط در پست آذربايجان با اعتباري بالغ بر 130 ميليارد ريال برق دار و آماده بهره برداري شد.
اين گزارش مي افزايد؛ در ادامه­ي اين طرح، تعويض كابل­هاي روغني شهيد فيروزي – آذربايجان با كابل خشك در دستور كار قرار گرفته است.
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 23 خرداد 1397
  • ساعت 07
  • توسط شرکت برق منطقه ای تهران
  • تعداد بازدید 89