تاریخ : چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
کد 55342

معاون عمراني استانداري تهران خبرداد:هدف گذاري ٦هزارهكتاري براي توسعه فضاي سبز در سال جديد

نخستين همايش شهرداران استان تهران در سال جديدبه ميزباني شهرداري اوشان،فشم و ميگون برگزار شد.
 به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران،احمدتواهن در اين همايش ،توسعه فضاي سبز در استان را يكي از برنامه هاي بلند مدت مصوب كميته كاهش آلودگي هواي استان دانست و گفت:معضل آلودگي هوا همواره يكي از چالش های پيش روي مديران شهري بوده و براي رفع اين مشكل طبق برنامه ريزي و سياست گذاري در توسعه فضاي سبز؛٦هزار هكتار از اراضي استان به كشت نهال و تبديل به عرصه هاي منابع طبيعي اختصاص داده شده است.

تواهن با استناد به تكاليف شهرداري هاي استان براي توسعه فضاهاي سبز ،ادامه داد: طبق مصوبات شوراي برنامه ريزي استان مشترك با كميته هاي متناظر شهرستاني،شهرداران استان مكلفند كه از ميزان ٦هزار هكتار ،نيمي از آن را محقق كنند .

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوي شهرداري هاي استان در توسعه فضاي سبز درسال گذشته ،ادامه داد: در سال گذشته به ميزان چهارهزار وهشتصد هکتار فضای سبز در سطح استان تهران ایجاد شد که از این میزان یک هزار و دويست هکتار توسط شهرداریها ایجاد شد.

دبير كارگروه مقابله با ساخت وسازهاي غير مجاز استان تهران رعايت وحفظ حقوق بيت المال و جلوگيري از ساخت وساز هاي غير مجاز را به نوعي رعايت حقوق شهروندي دانست و خاطرنشان كرد:شهرداران باید با بازرسي هاي مستمر از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری و طرح هايي برنامه محور و مبتني بر نيازسنجي كارشناسي شده در شهرها اجرا كنند.

تواهن در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره بر آموزش شهروندان در خصوص تفكيك زباله ها از مبدأ ،اين امر را نيازمند كارفراگير فرهنگي و رسانه اي دانست و تصريح كرد:این طرح از نیمه دوم سال گذشته بصورت آزمايشي در دو منطقه از شهر تهران آغاز شده و قرار است امسال در بیشتر مناطق شهر تهران عملیاتی شود.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
  • ساعت 15
  • توسط خانم مرضیه محمدی
  • تعداد بازدید 99