Aa
چهارشنبه 28 مهر 1400
En Fa
تاریخ : شنبه 27 شهريور 1400
کد 135649

15 هکتار از اراضـی کشاورزي شهرستان شهریار آزادسازی شد

مدیر جهاد کشاورزي شهرستان شهریار از آزادسازی 15 هکتار از اراضـی کشاورزي این شهرستان درپی اجرای احکام قضایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان تهران، مجتبی مرادي پرنی افزود: در راسـتاي اجراي تبصـره 2ماده10 قـانون حفـظ کاربري اراضـی زراعی و باغ ها، با دسـتور دادسـتان و نیروهای یگان امـداد و مسـئول سـتاد ساخت و ساز فرمانداري شهرستان شهریار ، ساخت و سازهای غیرمجاز این شهرستان تخریب شد.
وی ادامه داد: به این ترتیب تعداد 113 مورد دیوارکشـی تفکیک اراضی و 48 مورد بنا به مساحت حدود 4000 متر مربع و 42 مورد استخر به مساحت حدود 1200 مترمربع و 30 مورد آلاچیق به مساحت حدود 600 متر مربع و حدود 8000 مترمربع محوطه سازی که به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهریار احداث شده بود، با حکم قضایی قلع و قمع شد.
مرادی تصریح کرد: با اجرای این احکام، در مجموع 15 هکتار از اراضـی کشاورزي این شهرستان آزادسازي و به چرخه تولید بازگشت.
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 27 شهريور 1400
  • ساعت 13
  • توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
  • تعداد بازدید 82