Aa
شنبه 8 آذر 1399
En Fa
تاریخ : شنبه 1 آذر 1399
کد 120486

وب سایت جدیدشهرداری حسن آبادفشافویه راه اندازی شد

مدیرروابط عمومی شهرداری حسن آبادفشافویه از راه اندازی وب سایت جدیدشهرداری خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : شعبانی نژادبا اعلام این خبرافزود ؛ درراستای تقویت وبرقرارری ارتباط دوسویه با شهروندان محترم وسایرمخاطبین وباتوجه به قدیمی بودن سایت قبلی شهرداری ، سایت جدیدشهرداری با آدرس www. hassanabadcity.ir طراحی وراه اندازی شد .

وی گفت : دراین سایت علاوه بر دریافت اخبارمدیریت شهری ، قابلیت امکان ارتباط مردمی ازطریق سامانه 137، ملاقات های مردمی ، بارگزاری فیلم وعکس و...دیده شده است .
شعبانی نژاداز مهم ترین اهداف مدیریت شهری راارتباط دوسویه با شهروندان محترم درراستای تحقق خواسته ها وخدمات رسانی به اهالی فهیم وبافرهنگ این منطقه دانست وافزود، دراین راستا ازهیچ گونه تلاشی فروگذارنخواهیم کرد.

وی افزود : درراستای اطلاع رسانی به شهروندان وتقویت ارتباط دوسویه علاوه برراه اندازی پرتال خبری جدیدشهرداری ، از طریق کانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه درتلگرام ، کانال اطلاع رسانی شهرداری درپیام رسان ایتا ، وجدیدا صفحه رسمی شهرداری حسن آبادفشافویه دراینستاگرام به آدرس sh.hasanabad@ راه اندازی شد وشهروندان محترم می توانند با مراجعه به  پرتال شهرداری وپیام رسان ها از برنامه ها واقدامات مدیریتی  شهرداری وشورای اسلامی شهر حسن  آبادفشافویه اطلاع پیداکنند.

  • نوشته شده
  • در شنبه 1 آذر 1399
  • ساعت 12
  • توسط روابط عمومي شهرداري حسن آباد
  • تعداد بازدید 28