دوشنبه 18 فروردين 1399
En Fa
تاریخ : شنبه 12 بهمن 1398
کد 100195

آزادسازی ۴هکتار از اراضی کشاورزی اسلامشهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر گفت: حدود ۴ هکتار از اراضی کشاورزی به صورت یکپارچه سازی توسط عوامل اجرایی آزاد سازی و به عرصه کشاورزی اعاده شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان تهران، بحیرایی گفت: حسب دستورات  قضایی صادره در راستای اجرای مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادره از سوی رییس دادگاه عمومی بخش چهاردانگه مبنی بر تخریب وقلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در قریه چهاردانگه ( موسوم به خیابان زارع ) با هماهنگی های صورت گرفته با مقام محترم قضایی ودستگاه های متولی و عوامل  انتظامی و همچنین حضور نماینده دادگاه و عوامل اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر ، اقدام به تخریب ۲۳مورد شامل  دیوارکشی  وپرچین ، تفکیک اراضی به وسیله پرچین های تفکیکی  ، محوطه سازی، و سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا و در اجرای دستورات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون موضوعه و دستورات صادره حدود ۴ هکتار از اراضی کشاورزی به صورت یکپارچه سازی  توسط عوامل اجرایی آزاد سازی و به عرصه کشاورزی اعاده شد.
بحیرایی افزود: این تخریب ها با صدور  ۱۰ مورد دستور قضایی ازسوی رییس دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  با حضور حاضرین قلع وقمع شد.
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 12 بهمن 1398
  • ساعت 14
  • توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
  • تعداد بازدید 32