يکشنبه 6 فروردين 1396_ 26 جمادى الثانية 1438 _ 26 مارس 2017
اوقات شرعی 
 
  پارکهای علم و فنآوری

فهرست شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری

پارک فناوری پردیس

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وابسته به دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری مدرس وابسته به دانشگاه تربیت مدرس