دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  حوزه معاونت
سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه ی منابع 
  • مسئول دفتر: ایروانی
  •  شماره تماس: 84694100-84694101