دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  حوزه معاونت
             


معاون امنیتی و انتظامی : محسن نسج همدانی 
 
مدیرحوزه معاونت  : مقداد پیرحیاتی 

تلفن تماس :       84694320

مسئول دفتر : حامد زمانی

تلفن تماس : 84694302