شنبه 31 تير 1396_ 27 شوال 1438 _ 22 ژوئیه 2017
اوقات شرعی 
 
  حوزه معاونت
             


معاون امنیتی و انتظامی : محسن نسج همدانی 
 
مدیرحوزه معاونت  : مقداد پیرحیاتی 

تلفن تماس :       84694320

مسئول دفتر : حامد زمانی

تلفن تماس : 84694302