اوقات شرعی 
 
  امور ایرانیان خارج از کشور

شوراي امور ايرانيان خارج از كشور استان تهران

در راستاي رهنمودهاي ارزشمند مقام معظم رهبري ( مدظله‌العالي ) سياست‌هاي كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي و در اجراي دستورات رئيس جمهور محترم مبني بر رسيدگي جدي به امور ايرانيان خارج از كشور و همچنين به منظور فراهم آوردن زمينه حضور و مشاركت عملي آنان در فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، گسترش زبان ، فرهنگ و ادبيات فارسي ، تسهيل ارتباط ايرانيان خارج از كشور با مراكز علمي ، فرهنگي ، اقتصادي و شناساندن پيشرفت‌هاي بزرگ استان تهران و خدمات دولت ، معرفي توانمندي‌هاي مخلتف علمي ، اقتصادي و شناساندن ويژگي‌هاي فرهنگي و جاذبه‌هاي سياحتي – زيارتي استان به ايرانيان خارج از كشور به ويژه نسل دوم و سوم ، شورايي تحت عنوان شوراي امور ايرانيان خارج از كشور در استانداري تهران به شرخ ذيل تشكيل مي‌شود .

اعضاي اصلي شوراي امور ايرانيان خارج از كشور در استان به شرح ذيل مي‌باشد :

1-   استاندار به عنوان رئيس شورا

2-   رئيس كل دادگستري

3-   مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي

4-   مدير كل اطلاعات

5-   رئيس سازمان اقتصاد و دارايي

6-   رئيس سازمان آموزش و پرورش

7-   رئيس دانشگاه ( دولتي استان )

8-   رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني


9-   مدير كل سازمان صدا و سيما

10-   مدير كل امور بانوان استانداري

11-   يك نفر از نمايندگان استان به انتخاب و معرفي مجمع نمايندگان استان

12-   رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي

13-   رئيس سازمان بازرگاني استان

14-   نماينده تام‌الاختيار استاندار در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور ( بعنوان دبير شورا)

شوراي امور ايرانيان خارج از كشور استان تهران داراي كميته‌هاي كاري شامل : الف ) كميته اقتصادي و بازرگاني ب ) كميته علمي و آموزشي ج ) كميته حقوقي و كنسولي د ) كميته فرهنگي و رسانه‌اي با عضويت سازمان‌ها ، ادارات كل و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط به شرح ذيل مي‌باشد :

الف ) كميته اقتصادي و بازرگاني متشكل از : رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان ، رئيس سازمان بازرگاني استان ، مدير كل صنايع و معادن استان ، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معدن استان، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان ، دبير ستاد جذب و تشويق سرمايه‌گذاري استان ، رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه ، مديرعامل نمايشگاه بين‌المللي استان ، اداره كل اطلاعات استان ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي استان ، مدير كل صدا و سيماي مركز استان، مدير كل فرودگاههاي استان .

ب ) كميته علمي و آموزشي متشكل از : مديران كل سازمان صدا و سيماي استان ، رئيس دانشگاه، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ، رئيس سازمان آموزش و پرورش استان ، رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در استان ، رئيس نمايندگي سازمان ملي جوانان استان .

ج ) كميته حقوقي و كنسولي متشكل از : رئيس كل دادگستري استان ، رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در استان ، مدير كل ثبت احوال استان ، نماينده اداره كل اطلاعات استان ، مدير كل امور زنان استانداري ، معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي استان .

د ) كميته فرهنگي و رسانه‌اي متشكل از : مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مدير كل سازمان صدا و سيما ، رئيس دانشگاه ، مدير كل كار و امور اجتماعي ،‌ نماينده اداره كل اطلاعات ، مدير كل دفتر امور بانوان استانداري ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي « نمايندگان مطبوعات محلي استان »

در شوراي امور ايرانيان خارج از كشور استان تهران ايجاد گروهاي دوستي و سازمان‌هاي غيردولتي مردم نهاد در حوزه‌هاي مختلف علمي ، جوانان ، فرهنگي ، دانشجويي ، هنري ، اجتماعي ، خيريه و .... از اولويت‌هاي كاري مورد تأكيد مي‌باشد .

برگزاري نمايشگاه‌هاي توانمندي استان در خارج كشور به منظور آشنايي ايرانيان خارج از كشور با توانمنديهاي اقتصادي ، فرهنگي ، هنري استان تهران همچنين برنامه‌ريزي لازم به منظور برگزاري اولين همايش ايرانيان خارج از كشور در استان از اولويت‌ها مي‌باشد.

دبير شورا : سيد شهاب‌الدين چاوشي – معاون سياسي

مسئول دبيرخانه شورا :  محمدرضا يوسفي – مدير كل سياسي و انتخابات

اعضاي دبيرخانه : سيدشهاب الدين چاوشي – محمدرضا يوسفي – پرويز كرامتي – سياوش شهريور – دكتر محمدزاده

محل دبيرخانه :استانداري تهران – بزرگراه آفريقا – بلوار دادمان

شماره تماس دبيرخانه : 84693801 – 84693817

شماره فكس دبيرخانه :84693838