دوشنبه 8 خرداد 1396_ 02 رمضان 1438 _ 29 مه 2017
اوقات شرعی 
 
  اداره کل سیاسی و انتخابات
  • اداره کل سیاسی و انتخابات
 مدیر کل سیاسی و انتخابات :  بهرام سرمست 
 معاون مدیر کل :حمیدرضاذوالفقاری                               84693802
  رئیس گروه امور سیاسی                                                  84693803
  رئیس گروه تقسیمات کشوری و انتخابات                       84693806
   فاکس                                                                             84693838
  دبیرخانه ستاد انتخابات                        84693815     -  84693823
 مسئول دبیرخانه کمیسیون های کارگری و دانشجویی شورای تامین                84693804
 مسئول دبیرخانه کمیسیون اقدام ، فرق و مذاهب شورای تامین استان              84693813
امور مربوط به تجمعات و صدور پروانه _ امور مربوط به صدور مجوز دفاتر فرعی فعالیتاحزاب و گروه های سیاسی                                                                                                                  84693812 

    •